Հաշվապահություն

Մենք կարևորում ենք հաշվապահական հաշվառման վարման պատասխանատվությունը:
Սկզբնական շրջանում ձեռք բերելով ձեր վստահությունը, մեր մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ մենք կապացուցենք ձեր որոշման ճշտությունը:Առաջարկվող հաշվապահական ծառայությունների շրջանակում ստորև կարող եք տեսնել գործողությունների ցանկը.

1 Հաշվապահական հաշվառման ծրագրային ապահովվում, Software Arm, 1C, Quick Books Online, Xero
2. Հաշվապահական հաշվառման ծրագրի կազմում հիմնված կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության վրա
3․ Հարկերի տարբերակում և հաշվարկում ըստ գործարքների
4. Դեբիտորական/ կրեդիտորական պարտքերի, ակտիվների, պարտավորությունների վերաբերյալ հաշվապահական հաշվառման վարում
5. Հարկային համապատասխանություն կապցված հարկային եւ այլ եկամուտների հետ:
6. Հաշվետվության պատրաստում համապատասխան մարմիններին
7. Աշխատավարձի հաշվառում
8. Աշխատակիցների ժամանակացույցի եւ աշխատավարձի մասին հաշվետվության պատրաստում