Հեռակա հաշվապահություն

Բիզնեսի հաջողության գրավականը՝ լավագույն առաջարկ ունենալն է։

Բիզնեսի առավելությունները և թերությունները հայնաբերելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական գործունեության ուսումնասիրություն։ Մեր կողմից մատուցվող շրջանակների մեջ են մտնում հեռակա հաշվապահական և ֆիանանսական կառավարման ծառայությունները։ Մեր մատուցվող ծառայությունների շնորհիվ, հնարավորություն կունենաք հաճախակի հետևելու ընկերության ֆինանսական գործառույթներին, խնդիրներին, ինչպես նաև առձանագրել  բիզնեսի հաջողության պատճառները։

Մեր ծառայությունները ներառում են՝

  • Ձեր բիզնեսի չափանիշներին համապատասխան ֆինանսական կառավարման համակարգի ստեղծում
  • Ձեր բիզնեսի ֆինանասական գործառնությունների գրանցում և վերլուծություն, համաձայն Ֆինանսական կառավարման քաղաքականության
  • Ֆինանսական հաշետվությունների 24/7 առցանց հասանելիություն