Ֆինանսական պլանավորում եւ վերահսկում

Ձեր կազմակերպությունը միշտ կարիք ունի ֆինանսական պլանավորման և վերահսկման, երբ անցնում է իր զարգացման հաջորդ փուլ։

Բոլոր կազմակերպությունները իրենց զարգացման փուլում ունեն մի պահ, որից հետո առաջանում է ֆինանսական կառավարման համակարգի ներդրման անհրաժեշտություն։

Նորագույն ծրագրային գործիքների և մեր գիտելիքների շնորհիվ,առաջարկում ենք ֆինանսական պլանավորման և վերահսկման համակարգերի ներդրում Ձեր ընկերության ֆինանսական ոլորտում, որի օգնությամբ բիզնեսի կառավարումը դառնում է հեշտ և արդյունավետ։

Մեր ծառայությունները ներառում են․

  • Ֆինանսական աուդիտի անցկացում բիզնեսի տարբեր ոլորտներում
  • Ֆինանսական պլանավորման և կառավարման գործիքներ ստեղծում
  • Բիզնեսի հիմնական գործունեության ոլորտների ստեղծում
  • Ֆինանսական հաշվետվությունների տրամադրում