Նորություններ

Հաշվապահական և ֆինանսական ծառայությունների աութսորսի առավելությունները

Հաշվապահական և ֆինանասական ծառայությունների աութսորսի առավելություններից են. Ընձեռնվում է հնարավորոըթյուն վերափոխելու և որակով կազմակերպելու աշխատնքի կառավարման ռազմավարությունը Աութսորսինգը կազմակերպություններին թույլ է տալիս աշխատակազմին ազատել ամենօրյա հաշվապահական գործընթացներից և ապահովում է որակ ամբողջ պրոցեսում: Աութսորսինգ կազմակերպությունները առաջնորդվում են GAAP և IFRS  ուղեցույցներով ինչ ապահովում է հաշվապահական գործառությունների և ձևակերպումների վերահսկում ինչպես նաև հետևում է բոլոր փոփոխություններին

Advantages of Outsourcing Finance and Accounting Processes

Organizations benefit by outsourcing their finance and accounting processes to a specialist, some of them are the followings: Outsourcing Enables Strategic Redeployment of Staff: Outsourcing allows companies to free their own staff from mundane day-to-day accounting operations and adds value to their customers.  Ensures Daily Monitoring of Accounting Rules and Implementation: The outsourcing company would

Ընկերության Ֆինանսական Ակտիվների Հետ Վերադարձը

Ֆինանսական տարվա ամփոփում Եթե ծառայություններ կամ ապրանքներ արտահանող ընկերություն եք, կամ ունեք ԱԱՀ-ի փոխհատուցման ենթակա գումար, ապա ժամանակն է վերանայելու, վերահաշվարկելու ընկերության ԱԱՀ-ի պարտավորություններն ու ակտիվները և դրական (ընկերության տեսանկյունից) արդյունքի  դեպքում օգտվելով Հարկային Օրենսգրքի 2017թ.-ից ուժի մեջ մտած 348 հոդվածով և Կառավարության 333 – Ն որոշմամբ սահմնած կարգով բարելավել ընկերության ֆին վիճակը (հաշվանցել այլ

Getting Back Your Financial Assets

Soon is the end of the financial year. If you are a company that exports services and goods, or you have VAT amount which can be compensated, then it’s time to review and recalculate the VAT liabilities and assets and in case of positive results (from the point of the company) using the 348 article